Detta är eff.se

(register för fiberföreningar)

Du behöver ingen presentation av fördelarna med fiber eller en beskrivning av vad en Fiberförening är. Du har bestämt dig, eller så är ni redan några stycken på bygden som har gått ihop och startat en förening. Vad är nästa steg? Hur håller man reda på medlemmar, process och ekonomi? reff.se är förhoppningsvis svaret på dessa frågor.

reff.se är ett datorsystem som är byggt helt och hållet empiriskt för att underlätta för fiberföreningar. Det innebär att utformning och funktioner har tillkommit utefter de behov som visat sig när vi som utvecklat verktyget själva har drivit vår fiberförening framåt. Det är alltså inte någon skrivbordsprodukt, utan ett verktyg för att lösa verkliga problem som man ställs inför i utvecklandet av en fiberförening.

Lite om filosofin bakom reff.se

Det kommer aldrig att bli lätt att driva en Fiberförening, det är inte det vi säger. Desto viktigare då att lägga de begränsade ideella resurser man har på rätt saker. Att använda reff.se är inte dyrt - och betalningsrutiner är dessutom anpassade för en förening under uppstart, då kostnader kommer först när en person betalat sin medlemsavgift.

Systemet utvecklas kontinuerligt, och alla uppgraderingar är gratis. När en funktion efterfrågas av tillräckligt många så försöker vi i den mån det är möjligt att bygga ut systemet. Vi använder själva reff.se i vår egen fiberförening och har ett intresse av att allt fungerar så smidigt som möjligt.

Funktioner och fördelar

 • Ett fullfjädrat CMS för att "bygga hemsida utan att programmera". Menyer, texter, nyheter och dokument editeras med hjälp av en smidig (WYSIWYG) editor som fungerar på ett sätt som man är van vid från t.ex. Word.
 • Enkelt att koppla på er egen WWW-adress (domän).
 • Automatisk registreringsfunktion inkl. positionering av fastighet på karta. En ny anmälan lagras i databasen och kan sedan lätt faktureras direkt från systemet via e-post för att omvandla registreringen till en medlem.
 • Automatiskt genererad (anonym) publik karta över registreringar så att medlemmar och intresserade lätt kan följa utvecklingen.
 • Olika behörighetsnivåer i administrationsdelen (administratör, styrelsemedlem, områdesansvarig) med tillgång till endast relevanta funktioner.
 • Intern nyhetsfunktion efter inloggning för att hålla områdesansvariga m.fl. uppdaterade.
 • Medlemsregister som främst byggs automatiskt utifrån anmälningar via föreningens publika sida, men som även går att administrera manuellt. Exempelvis så kan områdesansvariga lägga in alla bebodda fastigheter i sitt område med position och status (t.ex. besökt/ej intresserad) och på så vis få en kartbaserad arbetslista.
 • Möjlighet att definiera geografiska underområden och därefter koppla medlemmar till ett område. Om en medlem dessutom är satt som områdesansvarig så kan denne logga in och administrera andra medlemmar inom sitt område.
 • Intern administratörskarta. Här visas hela medlemsregistret geografiskt och färgkodat efter status. Man kan se geografiska underområden baserat på befintliga anmälningar samt exportera register till Excel för att jobba utifrån egna listor. Som administratör kan man även lägga på helt egenkonstruerade kartlager som man ritar i Googles "My Maps". Dessa kan t.ex. bestå av områdets yttergränser eller möjliga anslutningar utifrån av kommunen tillhandahållet bostadsregister och dylikt.
 • Intern materiallagring för styrelse och områdesansvariga (flygblad, kartor, mm).
 • Dynamisk genererade kontaktlistor utifrån vilka som är satta som styrelsemedlemmar, områdesansvariga, mm.
 • Möjlighet att exportera medlemsregister till Excel, även avgränsat till område för områdesansvariga.
 • Ekonomifunktioner för att hantera medlemsavgifter. Genererar fakturor i PDF-format utifrån egendefinierade mallar som sedan sänds ut via e-post. Påminnelsefunktion av förfallna fakturor. Registrering av BG-inbetalningar samt omsättning till medlemsstatus genom att man anger fakturanummer. Ekonomifunktionerna är under utbyggnad och kommer att kompletteras med faktureringsmöjlighet av alla delmoment inom kort (insats, anslutningsavgift, mm).

Pris

Priset för alla funktioner inkl. fria uppdateringar och 30 minuters telefonsupport per månad (e-post support obegränsat) är 29kr per medlem och år (23kr + moms). Nya medlemmars årsavgifter faktureras i klump vid varje månadsslut först efter att en registrering omvandlats till medlem. Med andra ord så betalar inte er förening någonting förrän man har fått in medlemmens medlemsavgift, som då exempelvis kan inkludera kostnaden för systemet.

30 dagars prova-på

Vi tror att det bästa sättet att få en känsla för vårt system är att ni själva får prova det. Vi är så säkra på dess nytta att ni inte betalar någonting om ni säger upp tjänsten inom 30 dagar från det att ni registrerat er. Med andra ord så kan ni börja ta emot medlemsregistreringar på er nya hemsida direkt, och om ni skulle ändra er så kan ni alltid exportera medlemsregistret till Excel innan uppsägning.

Skapa konto

Genom att skapa ett konto accepterar du tjänstens villkor.

Föreningsuppgifter

Dina personliga uppgifter

Exempelskärmar

Ändra föreningshemsidans utseende

Menyer konstrueras enkelt med dra-och-släpp metodik

Nya textstycken redigeras lätt med ett Word-liknande verktyg

Redigeringar syns direkt på föreningens hemsida

Besökare kan själva anmäla sig på hemsidan

Ansvariga kan redigera hela medlemslistan

Medlemmar faktureras enkelt via e-post

Kartöversikt över ert område för enkel uppföljning

Föreningar som använder reff.se

reff.se öppnades för användning av allmänheten hösten 2015. Föreningar som redan hunnit registrera sig visas nedan.

Kontakt

reff.se drivs och förvaltas av Devworks AB. För att komma i kontakt med oss använder du enklast kontaktformuläret nedan.

Devworks AB
Göteborgsvägen 94
446 33 Älvängen
+46 (0)31 313 0286